lastnik/owner:

slovensko
englishPREDSTAVITEV DRUŽBE

Družba MPI Metalurgija, plastika inženiring d.o.o. je edino podjetje v Sloveniji, ki ima naprave in tehnologijo za predelavo izrabljenih svinčenokislinskih akumulatorjev in drugih odpadkov na osnovi svinca. Z moderno opremo, znanjem in s filtrirnimi napravami podjetje zagotavlja najvišjo stopnjo predelave vseh proizvodov ter pri tem skrbi, da je vpliv dejavnosti na okolje čim manjši in v okviru zakonitih predpisov. Skrb za okolje ter varovanje zdravja in varnost zaposlenih so vrednote, ki jim podjetje posveča posebno pozornost.

Ob razpadu enotnega podjetja, Rudnika svinca in topilnice Mežica, je leta 1990 nastalo podjetje Rudnik Mežica - Metalurgija, plastika inženiring d.o.o., katerega glavna dejavnost je reciklaža izrabljenih akumulatorjev in drugih odpadkov z vsebnostjo svinca.

Skrb za čim manjši vpliv na okolje je narekovala količinsko proizvodnjo, tako da je na leto proizvedenega od 30.000 do 35.000 ton rafiniranega svinca in zlitin. Takšna proizvodnja sovpada tudi z letno porabo svinca v Sloveniji.

Za svojo proizvodnjo podjetje potrebuje okrog 50.000 do 70.000 ton surovin (odpadkov), ki pa jih žal slovenski trg ne premore, zato odpadke uvažamo iz tujine.

Odpadne surovine predelujemo v proizvode, ki se uporabljajo za ponovno izdelavo akumulatorjev. To so:

 • rafiniran svinec, zlitine,
 • polipropilenska ohišja,

in proizvode, ki niso več uporabni:

 • žlindra,
 • separatorji in trda guma,
 • sadra,
 • plini.

Podjetje MPI d.o.o. vse to proizvede v sklopu obratovalnic z naslednjimi napravami:

 • s skladiščem surovin,
 • s separacijo izrabljenih akumulatorjev s sistemom tehnoloških vod,
 • z bobnastimi pečmi,
 • z rafinacijo,
 • s filtrirnimi napravami in
 • s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti.

Ob izvajanju aktivnosti družbe MPI smo prepoznali okoljske vidike, ki jih vodimo v Registru okoljskih vidikov (odpadne vode, obremenjevanje zraka, odpadki, nevarne snovi, hrup, poraba surovin in naravnih virov).